Superfast Yellow H4G-PP (PY151)
Superfast Yellow HGP-O (PY180)
Superfast Yellow H3G (PY154)
Superfast Pink EP (PR122)
Superfast Violet RP (PV19)
Superfast Violet BP (PV19)